Termen & Condities

Bij het bezoeken van onze website verwachten we dat u akkoord gaat met de volgende Termen en Condities:

Terminologie

De website wordt aangegeven als ‘we’/’wij’, ‘ons’/’onze’, de bezoeker als ‘u’/’uw’.

Onze missie

Als onafhankelijke website is ons doel informatie in haar geheel en zo correct mogelijk weer te geven, maar er kan geen garantie zijn van absolute zekerheid betreffende berichten op de site. Wij dragen dan ook geen wettelijke verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade volgende uit onze berichtgeving. Onze missie is het creëren en publiceren van artikelen gericht op informatie betreffende vermaak en mag in geen geval gezien worden als legaal advies. De informatie die we verstrekken mag ook niet gebruikt worden voor illegale praktijken. We zullen mogelijks zonder voorafgaande verwittiging onze berichtgeving wijzigen/verwijderen en zijn in ons recht om vragen betreffende verwijderen van materiaal af te wijzen.

Restricties

Deze website is niet voor min 18-jarigen en maakt in geen geval berichtgeving bedoeld voor, of gericht naar deze groep. Bij bezoek en/of registratie bij onze website geeft u aan zich hiervan bewust te zijn. U bevestigd bij het ondernemen van deze acties ook dat u zich bewust bent van mogelijks bestaande wetgeving binnen uw eigen lokale jurisdictie en neemt volledige verantwoordelijkheid bij het breken van deze wetgeving.

Auteursrechtelijke bescherming

Het webdesign, en alles waar dit op kan slaan zoals beelden, tekst, opmaak enz. valt onder onze eigendom. In gevallen waar we het auteursrecht niet bezitten werd steeds beroep gedaan op de auteur zelf om auteursrechtelijke privileges te respecteren. Ook handelsmerken buiten ons bezit worden op deze manier gerespecteerd. Voor persoonlijk gebruik mag het materiaal gedownload worden alsook bekeken, opgeslagen of geprint worden. Niet toegelaten zijn de volgende acties betreffende het materiaal:

  • dupliceren
  • publiceren
  • tentoonstellen
  • kopiëren
  • vertalen
  • gebruik voor eender welke vorm van commercieel doel

Om het recht hierop te verkrijgen moet u eerst toelating krijgen van de auteur zelf. Indien u toch overgaat tot inbreuken op het auteursrecht, plagiaat, of andere vormen van onwettelijk en/of niet ethisch gebruik van het materiaal zullen we elke actie ondernemen die we nodig achten, en voor zover de wet dit toelaat, om dit tegen te gaan.