Privacybeleid

Informatie betreffende locatie:

Bij gebruik van onze website wordt mogelijks informatie betreffende uw locatie verzamelt en verwerkt. Verscheidene technologien, bv. internet protocol adres en andere sensoren, kunnen uw locatie vaststellen.

Cookies en gelijkaardige technologien:

Technologien zoals cookies en dergelijke meer kunnen uw browser of toestel identificeren. Om het online verkeer naar en van onze website en partner websites te analyseren maken wij, alsook onze partners, hiervan gebruik. U kunt het gebruik van cookies blokkeren of laten melden via de instellingen van uw browser, maar indien u dit doet zullen bepaalde van onze diensten mogelijks niet langer optimaal werken. Data zoals taalvoorkeur bv. kan misschien niet langer opgeslagen worden.

Informatie betreffende het toestel:

Onder meer uw systeem operator, hardware model en andere indicatoren kunnen verzameld worden.

Persoonlijke informatie:

Dit houdt in, maar is niet beperkt tot: naam, geslacht, nationaliteit, verjaardag en e-mailadres. Deze data kan gebruikt worden om u te contacteren of te identificeren en zal u mogelijks gevraagd worden op onze website.

Beveiliging van uw informatie:

Via het gebruik van een SSL encryptie systeem beschermen we onze website en uw informatie te allen tijde tegen voorvallen van vernietiging via een ongeluk of kwaadwillig opzet alsook niet toegelaten verandering of publicatie ervan. Ook schermen we uw informatie volledig af van werknemers, onderaannemers of derde partijen die niet geautoriseerd zijn. Enkel wanneer we dit toelaten voor specifieke doeleinden kunnen zij data behandelen, en enkel wanneer ze een confidentialiteitsovereenkomst ondertekenen. Elke derde partij moet in navolging van de wet uw persoonlijke data respecteren en is niet toegestaan om deze voor eigen gebruik te verwerken. Indien we verdacht gebruik ervan toch ontdekken volgen we ons protocol en zullen u alsook de nodige autoriteiten verwittigen, indien dit wettelijk vereist is. We willen uw persoonlijke informatie zoveel mogelijk onder uw controle stellen. Zo laten we u steeds toe om verkeerde of verouderde data te corrigeren of verwijderen. We kunnen dit ook op vraag hiervan steeds zelf verwijderen. Wel moeten we data behouden indien dit wettelijk noodzakelijk blijkt. U wordt ook steeds op de hoogte gesteld van veranderingen zoals een verkoop of samensmelting van het bedrijf. Zo weet u tijdig wanneer uw persoonlijke informatie door een ander bedrijf verwerkt zou worden of onder een verschillend privacybeleid zou vallen.

Hoe we deze informatie gebruiken en delen:

Wij delen uw data enkel met derden voor verwerking ervan, volgens onze instructies en de richtlijnen van ons privacybeleid, en enkel wanneer u toelaat dat dit toegestaan is. We zullen deze informatie nooit verkopen. Uw persoonlijke gegevens zullen mogelijks wel gedeeld worden in geval van wettelijke overmacht of bij de noodzaak hiervan. Dit betreft volgende situaties:

  • In navolgen van de Gebruiksovereenkomst, bv. bij verdacht gebruik van data.
  • Bij veiligheidsinbreuken, technische complicaties of de mogelijkheid tot fraude.
  • Ter bescherming van rechten, eigendom of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of de gemeenschap.
  • Om tegemoet te komen aan jurisdictie, regulatie of op vraag van desbetreffende autoriteiten.

Data zonder identificeerbare elementen kunnen we wel met onze partners delen. Zo publiceren we mogelijks statistieken omtrent gebruik van onze website.

Restricties:

Onze diensten zijn niet bestemd voor eender wie onder 18 jaar, deze zijn dan ook niet toegestaan om zich te registreren of op andere wijze persoonlijke informatie achter te laten. Indien we ontdekken dat dit toch gebeurde zal deze informatie direct verwijderd worden. Bij registratie bevestigt u steeds dat u minstens 18 jaar bent en geen wetten breekt binnen uw lokale jurisdictie, bv. de vereiste ouder dan 18 te zijn.